Política de Protecció de Dades

Des de la Web DomenechMilan, l'única informació que es recull i s'emmagatzema es la corresponent a les pàgines visualitzades i el tipus i versió de navegador utilitzat. Aquesta informació serà utilitzada per monitoritzar l'ús d'aquest site i ajudar-nos en futurs desenvolupaments.
En conseqüència, no es reconeix de manera automàtica cap dada referent a l'identitat dels visitants de les seves pàgines.
En aquells supòsits en que l'usuari demani informació sobre serveis o productes, o desitgi realitzar alguna comanda, mitjançant l'enviament de formularis residents a les pàgines Web de DomenechMilan, serà necessari recollir les dades personals imprescindibles per poder informar i/o tramitar la seva sol·licitud.

Totes aquestes dades son tractades amb absoluta confidencialitat, no essent accessibles por tercers ni essent utilitzades amb finalitat diferent d'aquella per la que han estat demanades. Qualsevol consulta o comentari personal dirigit a l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació u oposició que reconeix la Llei 15/99 LOPD pot remetre-les a: inf -@- domenechmilan.com (sense els " - ").

 

 


Tornar


Inici | Autor | Portfoli | Arxiu | Comandes | Contactar | Activitats

Copyright © 2001-2017 | Joan Domènech. Reservats tots els drets.